Acasă Eveniment Protest în Piața Victoriei, împotriva Ordonanței de Urgență neconstituționale eliberată azi de Guvernul Ciucă și care restrânge drepturi și libertăți

Protest în Piața Victoriei, împotriva Ordonanței de Urgență neconstituționale eliberată azi de Guvernul Ciucă și care restrânge drepturi și libertăți

1
454

Joi seara, în Piața Victoriei, s-au strâns coloane de mașini, pe modelul canadian, pentru a protesta împotriva certificatului verde COVID. Mai mulți activiști civici s-au strâns în centrul Bucureștiului, lângă Guvern. La câteva ore de la începerea protestului, George Simion a anunțat că se alătură demersului.

Manifestanții contestă OUG-ul care ar fi pe masa lui Nicolae Ciucă, prin care s-ar legifera certificatul verde COVID, după ce acesta nu a mai fost votat în Parlament.

Proiectul de Ordonanță de Urgență a fost publicat pe site-ul Guvernului României.

Joi seara, în Piața Victoriei, s-au strâns coloane de mașini, pe modelul canadian, pentru a protesta împotriva certificatului verde COVID. Mai mulți activiști civici s-au strâns în centrul Bucureștiului, lângă Guvern. La câteva ore de la începerea protestului, George Simion a anunțat că se alătură demersului.

Manifestanții contestă OUG-ul care ar fi pe masa lui Nicolae Ciucă, prin care s-ar legifera certificatul verde COVID, după ce acesta nu a mai fost votat în Parlament.

Proiectul de Ordonanță de Urgență a fost publicat pe site-ul Guvernului României.

ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19

Având în vedere DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2301 A COMISIEI in 21 decembrie 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1073 de stabilire a specificațiilor tehnice și a regulilor de punere în aplicare a cadrului de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului, REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2288 AL COMISIEI din 21 decembrie 2021 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește perioada de acceptare a certificatelor de vaccinare eliberate în formatul certificatului digital al UE privind COVID care indică finalizarea seriei de vaccinare primară, întrucât actele europene enumerate mai sus urmăresc facilitarea liberei circulații pe durata pandemiei de COVID-19, iar punerea în aplicare la nivel național a măsurilor necesare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în caz contrar neputându-se asigura respectarea obligațiilor ce revin României începând cu data de 1 februarie 2022, ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la neaplicarea actelor europene, luând în considerare inexistența unui cadru normativ național care să stabilească la nivel național măsurile necesare aplicării acestora, ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe negative asupra obligației României de a aplica cele două acte europene, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul Unic:

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins> ” Art. 1 (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de eliberare, verificare și acceptare a certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, care atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor, denumite în continuare certificate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 și Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 precum și de punere în aplicare a DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2301 A COMISIEI in 21 decembrie 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1073 de stabilire a specificațiilor tehnice și a regulilor de punere în aplicare a cadrului de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului, REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2288 AL COMISIEI din 21 decembrie 2021 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește perioada de acceptare a certificatelor de vaccinare eliberate în formatul certificatului digital al UE privind COVID care indică finalizarea seriei de vaccinare primară.”

2. La articolul 1 alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(12) Certificatele eliberate conform alin. (5) sunt valabile, din punct de vedere al semnăturii criptografice cu care acestea sunt semnate, după cum urmează: a) certificatele de testare, 48 de ore pentru testul antigen rapid şi 72 de ore pentru testul de amplificare a acidului nucleic; b) certificatele de vindecare, 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms”; c) certificatele de vaccinare, până la data de 31 decembrie 2022.”
3. La articolul 1, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (121 ), cu următorul cuprins: „(121 ) Persoanelor vaccinate cu schemă completă de vaccinare care au efectuat și doza opțională suplimentară li se eliberează, la cerere, un nou certificat, după fiecare doză de vaccin efectuată.”

4.La articolul 1 după alineatul (121 ), se introduce un nou alineat, alin. (122 ), cu următorul cuprins: „(122 ) Regulile de acceptare a certificatelor se stabilesc după cum urmează: a) pentru intrarea pe teritoriul României, prin Hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență; b) pentru desfășurarea activităților pe teritoriul național, se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului.”

5. La articolul 2, la alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins: „f) publică în portalul menționat la art. 1 alin. (4) lit. b), regulile de acceptare a certificatelor menționate la art. 1 alin. (122 ), și le implementează în cadrul aplicației de verificare menționată la art. 1 alin. (4) lit. c).”

6. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) cu următorul cuprins: ” (4) Persoanele eligibile pentru a primi un certificat digital de vaccinare, pentru toate dozele efectuate de către acestea, emis de statul român sunt: a) cetătenii români care au efectuat cel puțin o doză de vaccin în România; b) cetățenii Uniunii Europene și ai Spațiului Economic European care au efectuat cel puțin o doză de vaccin din schema completă în România; c) cetățenii români și membrii de familie ai acestora vaccinați în state terțe, cu un vaccin din lista vaccinurilor acceptate de către România. d) resortisanții țărilor terțe aflați în situația cu drept de sedere legală pe teritoriul României precum și beneficiarii articolului 50. TUE, vaccinati cu un vaccin din lista vaccinurilor acceptate de către România.”

7. La articolul 4 alineatul (4) litera se modifică și va avea următorul cuprins: ”(4) verificarea documentelor de vaccinare obținute de persoanele menționate la art. 3 alin. (4), pentru dozele de vaccin efectuate în alte state, din punct de vedere al concordanței cu modelul de adeverință de vaccinare din statul respectiv, precum și cu datele de identificare.”

Prim-MINISTRU Nicolae-Ionel CIUCĂÎncarcă mai mult
Load More In Eveniment

Vezi Și

Încep protestele împotriva creșterii preţului la carburanţi, mai mulţi şoferi revoltați, au blocat pompele unei staţii de alimentare din Târgu Jiu

Mai mulți șoferi, au protestat în această după-amiază, într-o benzinărie din Târgu Jiu. Ac…