Acasă Social Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat azi: ”Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat azi: ”Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități”

0
393

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de miercuri, ”Strategia Naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi” şi un Plan operaţional pentru implementarea acesteia, care urmăresc stimularea participării active a persoanelor cu dizabilităţi în cadrul pieţei muncii, a anunţat ministrul de resort, Marius Budăi, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

O măsură extrem de importantă şi la care eu ţin mult este Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, strategie intitulată de Ministerul Muncii „O Românie echitabilă 2022-2027”. De asemenea (a fost adoptat n.r) şi un Plan operaţional de implementare a acestei strategii. Această strategie şi planul urmăresc practic stimularea participării active a persoanelor cu dizabilităţi în cadrul pieţei muncii, dar şi o participare deplină a lor la luarea deciziilor ce îi privesc. Sunt convins că, dacă ne vom ţine de această strategie până în 2027, atunci vom putea vorbi clar de o strategie a persoanelor cu dizabilităţi şi de o Românie echitabilă, aşa cum am intitulat generic acest program, această strategie„, a spus ministrul Muncii.

Conform unui comunicat al MMSS, strategia urmăreşte stimularea participării active a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa în comunitate, creşterea gradului de conştientizare asupra nevoilor comunităţii, precum şi a vizibilităţii în societate, aspecte care să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi la creşterea gradului de ocupare în rândul acestor persoane.

Obiectivele programului:

Documentul are ca obiectiv asigurarea participării depline şi efective a persoanelor cu dizabilităţi, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieţii şi într-un mediu accesibil şi rezilient.

Documentul aprobat de Guvern prevede opt domenii prioritare, bazate pe drepturi: accesibilitate şi mobilitate; protecţia efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; ocupare; protecţie socială, inclusiv abilitare/reabilitare; viaţă independentă şi integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice; educaţie; sănătate şi participare politică şi publică„, se menţionează în comunicat.

Totodată, prin Planul operaţional privind implementarea Strategiei 2022-2027 sunt stabilite obiective specifice şi indicatori pentru fiecare dintre domeniile prioritare şi sunt detaliate seturile de măsuri necesare pentru realizarea lor, termenele de realizare, instituţiile responsabile de implementare şi resursele financiare.

Printre măsurile prioritare prevăzute pentru fiecare obiectiv specific se numără: elaborarea Compendium-ului de accesibilitate la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional; reglementarea angajării asistate şi a programelor de pregătire pentru muncă în vederea creşterii gradului de ocupare; diversificarea tehnologiilor de acces; dezvoltarea serviciilor de abilitare şi reabilitare; consultarea frecventă a persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor neguvernamentale.

O garanţie importantă a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi constă în asigurarea cadrului de implementare şi monitorizare a Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu participarea şi consultarea acestora„, se mai arată în comunicat.

Strategia 2022-2027

Acţiunile propuse în cadrul Strategiei 2022-2027 vizează: dezvoltarea punctelor de contact la nivelul instituţiilor cu atribuţii în implementarea Convenţiei; reglementarea şi operaţionalizarea Mecanismului de coordonare a implementării Convenţiei; creşterea numărului de instruiri şi materiale de informare despre Convenţie; creşterea numărului de vizite de monitorizare realizate cu participarea organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi sau ale societăţii civile; creşterea numărului de persoane cu dizabilităţi şi de organizaţii formate cu privire la monitorizarea implementării Convenţiei.

Prin operaţionalizarea Mecanismului de colectare a datelor şi de monitorizare a implementării Strategiei 2022-2027 va fi asigurată intervenţia în teritoriu şi obţinerea de date reale în vederea elaborării rapoartelor de ţară. În acest sens, au fost instruite câte două persoane din cadrul fiecărei instituţii implicate în implementarea Convenţiei ONU, respectiv a Strategiei.

Finanţarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în Strategia 2022-2027 se realizează, în principal, din fonduri externe nerambursabile, dar şi din bugetele instituţiilor publice implicate.

Coordonarea implementării Strategiei 2022-2027 şi monitorizarea implementării, la nivel naţional, este realizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

Strategia 2022-2027 continuă şi dezvoltă demersul de implementare a Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, şi urmăreşte asigurarea cadrului pentru exercitarea deplină şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi.

Pe plan naţional, Strategia 2022-2027 se raliază cerinţelor Programului de Guvernare 2021-2024 Coaliţia pentru rezilienţă, dezvoltare şi prosperitate, prin care se afirmă o abordare a politicilor publice din domeniul dizabilităţii din perspectiva drepturilor omului şi o abordare a nevoilor persoanelor vulnerabile în mod coordonat şi intersectorial prin măsuri ţintite.

Astăzi, Guvernul Romaniei a aprobat Strategia pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități – O Românie Echitabilă 2022-2027.

Cred cu tărie că această strategie va contribui la modernizarea sistemului de protecție socială și va genera o serie de transformări pozitive pentru comunitatea celor 864533 de persoane cu dizabilități din Romania.

Dincolo de reperele și direcțiile strategice stabilite prin prezentul act, consider că această strategie reprezintă un angajament și o responsabilitate pe care trebuie să o împărtășească toți colegii din sistemul de protecție socială și actorii instituționali care elaborează politici publice, acte normative și programe de finanțare în beneficiul persoanelor cu dizabilități.

În privința orizontului de timp 2027, imi doresc ca persoanele cu dizabilități să aibă acces deplin la servicii, spații publice accesibilizate și mijloace de transport adaptate, un grad mare de participare educațională, o rată crescută de ocupare în piața muncii, o calitate a vieții semnificativ îmbunătățită, precum și mijloacele necesare pentru a se bucura de viață independentă în comunitate.

Vă îndemn pe toti să punem umărul la susținerea acestui angajament și să contribuim prin implementarea prezentei strategii la îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități.” a scris Marius Budăi pe contul de facebook.

Încarcă mai mult
Load More In Social

Vezi Și

Praf în ochi, guvernul analizează să crească de la 2.000 la 3.000 de lei, plafonul până la care pensionarii să fie scutiți de plata impozitului

Guvernul Ciucă, analizează să crească de la 2.000 de lei la 3.000 de lei, plafonul până la…