Acasă Social Noile buletine electronice vor fi eliberate gratuit până la finalul anului, locul nașterii și domiciliul vor fi trecute exclusiv pe cip

Noile buletine electronice vor fi eliberate gratuit până la finalul anului, locul nașterii și domiciliul vor fi trecute exclusiv pe cip

0
0
154

​Noile cărți electronice de identitate ar urma să fie emise la nivel național până la finele acestui an, iar costul de 67 de lei, solicitat acum la eliberarea acestora în proiectul pilot de la Cluj, va fi suportat de stat, în condițiile în care avem 200 milioane de euro în PNRR pentru acest proiect, se arată într-un proiect de act normativ scos în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne.

Până la finalul anului 2023, noile cărți de identitate electronice ar urma să fie emise în toată țara, iar costul acestora, de 67 de lei, solicitat în prezent în proiectul pilot de la Cluj, va fi suportat de stat prin cei 200 de milioane de euro din PNRR, precizează Ministerul Afacerilor Interne într-un proiect de act normativ scos în dezbatere publică.

Ministerul Afacerilor Interne a scos în dezbatere publică proiectul de act normativ care propune mai multe modificări la Ordonanța 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Cărțile de identitate în formatul actual nu vor mai fi emise începând cu 1 ianuarie 2024.

Locul nașterii și adresa de domiciliu vor fi imprimate pe cip. Locul nașterii va fi trecut doar în format electronic, stocat pe cipul cărții electronice de identitate, fără a mai fi prezent nici pe noile cărți de identitate simple.

Adresa de domiciliu va rămâne trecută pe cărțile de identitate simple, însă nu va mai fi trecută și pe verso-ul cărții electronice de identitate, ca în prezent. Adresa de domiciliu și adresa de reședință vor fi stocate, de asemenea, pe cip-ul cărții electronice de identitate.

În plus, românii nu vor mai fi nevoiți să prezinte certificatele de stare civilă atunci când depun cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate.

Se vor emite buletine și pentru cei sub 14 ani. Și copiii sub 14 ani pot beneficia de cărți de identitate electronice, la solicitarea ambilor părinți, sau a persoanelor împuternicite în acest sens.

Regulamentul UE 2019/1157 stabilește expres forma și conținutul documentului de identitate care poate avea și funcția de document de călătorie la nivelul statelor membre în Uniunea Europeană. În aceste condiții, pentru categoria de vârstă 0-14, neexistând obligația de obținere actului de identitate, urmează să se elibereze doar carte de identitate electronică”, se arată în nota de fundamentare.

Conform Ministerului Afacerilor Interne, pentru minorii cu vârste până la 12 ani, eliberarea noilor buletine se face fără imaginile impresiunilor papilare (amprentele degetelor). Acestea vor fi necesare, însă, după împlinirea vârstei de 12 ani.

 • Statul va suporta costul eliberării noilor cărți electronice de identitate
 • Locul nașterii va fi doar în format electronic, stocat pe cipul cărții electronice de identitate, fără a mai fi prezent nici pe noile cărți de identitate simple
 • Adresa de domiciliu va rămâne inscripționată pe cărțile de identitate simple, dar nu va mai fi inscripționată și pe verso-ul cărții electronice de identitate, ca în prezent. Adresa de domiciliu și respectiv de reședință vor fi însă stocate pe cip-ul cărții electronice de identitate
 • Românii nu vor mai fi nevoiți să prezinte certificatele de stare civilă la depunerea cererii pentru eliberarea CEI
 • Cărțile electronice de identitate vor fi eliberate opțional și pentru minorii de până în 14 ani, la solicitarea ambilor părinți
 • Pentru copiii până în 12 ani nu se vor colecta amprente
 • Valabilitatea noilor CEI și ce se va întâmpla dacă nu se pot preleva amprente temporar sau deloc
 • Ce trebuie să faci în cazul distrugerii, pierderii, furtului CEI

MAI a scos luni în dezbatere publică un proiect de act normativ care propune o multitudine de modificări majore la Ordonanța 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, în urmă cu 2 luni, că emiterea noilor cărți electronice de identitate se va extinde în vara acestui an, mai întâi în București și apoi în restul municipiilor până la finalul anului 2023.

Începând cu 1 ianuarie 2024 nu se vor mai emite cărți de identitate în formatul actual.

Una din principalele modificări majore propuse de MAI vizează suportarea de către stat a costului eliberării noilor cărți electronice de identitate, din fondurile alocate în acest scop prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În nota de fundamentare se menționează că prin PNRR, în vederea stimulării adoptării voluntare a cărții de identitate electronice cu semnătură digitală calificată, pentru Investiția 8 – Carte de identitate electronică și semnătura digitală au fost alocate 200 milioane de euro.

Obiectivul investiției este atingerea numărului de 8.500.000 cetățeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică.

În acest moment, costul eliberării unei cărți electronice de identitate, în proiectul pilot din județul Cluj este de 67 de lei.

Cum rămâne cu românii care au plătit deja pentru noile cărți electronice de identiate?

În proiectul MAI se propune următoarea schimbare:

 • (1) Contravaloarea cărții electronice de identitate emise persoanelor cu vârstă mai mare de 14 ani se asigură din fonduri alocate în acest sens de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, în condițiile și limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.
 • (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) se stabilește și mecanismul de asigurare a contravalorii cărții electronice de identitate.”

Cu alte cuvinte Guvernul va emite ulterior o Hotărâre care va stabili condițiile, limitele precum și mecanismul de asigurare a contravalorii cărții electronice de identitate.

 • Surse guvernamentale au declarat pentru HotNews.ro că există intenția de a se propune o soluție Guvernului pentru cei care au plătit deja noile cărți electronice de identitate.

Locul nașterii și adresa de domiciliu vor fi imprimate pe cip

O altă schimbare majoră propusă de MAI vizează informațiile care apar pe noile cărți electronice de identitate.

 • Locul nașterii va fi doar în format electronic, stocat pe cipul cărții electronice de identitate, fără a mai fi prezent nici pe noile cărți de identitate simple.

Aceasta deoarece din luna septembrie 2023 ar trebui să funcționeze, potrivit MAI, un nou sistem informatic – Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC). În acest sistem IT va fi stocat și generat locul nașterii.

 • Adresa de domiciliu va rămâne inscripționată pe cărțile de identitate simple, dar nu va mai fi inscripționată și pe verso-ul cărții electronice de identitate, ca în prezent. Adresa de domiciliu și respectiv de reședință vor fi de asemenea stocate pe cip-ul cărții electronice de identitate.

Înscrierea adresei de domiciliu doar în suportul electronic al cărții electronice de identitate (CEI) se va face pentru a se elimina obligația preschimbării CEI atunci când vrei să îți schimbi domiciliul, se arată în nota de fundamentare.

Procedura preschimbării domiciliului va fi furnizată exclusiv în mediul digital, fără să te mai prezinți la ghișeu.

 • Pentru cărțile electronice de identitate domiciliul și reședința vor fi stocate electronic pe suportul de stocare, iar accesul la informații se va face electronic sau printr-o aplicație mobilă care va fi pusă ulterior la dispoziția cetățenilor.
 • Pentru cartea de identitate simplă (CIS) domiciliul va fi tipărit pe verso, iar pentru reședință se va emite „dovada de reședință”.

Românii nu vor mai fi nevoiți să prezinte certificatele de stare civilă la depunerea cererii pentru eliberarea CEI

Altă modificare vizată este crearea cadrului legal pentru creșterea nivelului de interoperabilitate între sistemele informatice administrate de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul MAI, pentru asigurarea interoperabilității dintre aceste sisteme informatice și cele administrate de alte instituții/autorități din administrația publică, concomitent cu creșterea nivelului de digitalizare a serviciilor furnizate către cetățeni, în scopul simplificării și debirocratizării activităților.

Astfel, sunt avute în vedere:

 • a) interoperabilizarea Sistemului Național Informatic pentru Evidență a Persoanelor, denumit în continuare S.N.I.E.P., cu Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă, denumit în continuare S.I.I.E.A.S.C., ambele administrate de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul MAI;
 • b) interoperabilizarea S.N.I.E.P, cu sistemele informatice administrate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerului Justiției și de alte instituții/autorități care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, având în vedere, pe de o parte, simplificarea procedurilor pentru eliberarea actelor de identitate la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României și, pe de altă parte, în scopul eliminării treptate, până la finalul anului 2023, a obligației cetățenilor români de a mai prezenta certificatele de stare civilă și, după caz, a documentelor care atestă existența unui imobil, la momentul depunerii cererii pentru eliberarea CEI.

Cărțile electronice de identitate vor fi eliberate opțional și pentru minorii de până în 14 ani, la solicitarea ambilor părinți

Emiterea cărților electronice de identitate (CEI) se va putea face opțional și pentru minorii cu vârste de până în 14 ani, la solicitarea ambilor părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.

 • Nu se va mai elibera carte de identitate simplă pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani. De ce?

Regulamentul UE 2019/1157 stabilește expres forma și conținutul documentului de identitate care poate avea și funcția de document de călătorie la nivelul statelor membre în Uniunea Europeană. În aceste condiții, pentru categoria de vârstă 0-14, neexistând obligația de obținere a actului de identitate, urmează să se elibereze doar carte de identitate electronică”, se arată în nota de fundamentare.

Pentru copiii până în 12 ani nu se vor colecta amprente

Altă propunere a MAI este ca pentru minorii cu vârste până la 12 ani, eliberarea cărților electronice de identitate să se facă fără imaginile impresiunilor papilare (amprentele degetelor).

Colectarea și înscrierea acestor amprente în cipul cărții electronice de identitate vor fi necesare însă de la 12 ani în sus.

Valabilitatea noilor CEI și ce se va întâmpla dacă nu se pot preleva amprente temporar sau deloc

De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se eliberează:

 • a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani;
 • b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani;
 • c) cu valabilitate de 5 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;
 • d) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;
 • e) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

Cartea electronică de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 1 an, atunci când prelevarea amprentelor nu este posibilă temporar de la niciun deget.

Cartea electronică de identitate se eliberează fără înscrierea imaginii impresiunilor papilare atunci când prelevarea acestora este fizic imposibil de a fi realizată, se mai arată în proiectul MAI.

Ce trebuie să faci în cazul distrugerii, pierderii, furtului CEI

Titularul cărții electronice de identitate are obligația ca în cazul distrugerii, pierderii, furtului ori în orice altă situație similară în care nu mai poate exercita controlul asupra actului de identitate electronic, să notifice, deîndată dar nu mai târziu de 24 de ore, D.G.E.P. situația prin intermediul mijloacelor puse la dispoziție în acest sens, potrivit proiectul de ordonanță de Guvern inițiat de MAI.

Pierderea, distrugerea sau furtul documentului de identitate se declară la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor odată cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.

Ce se întâmplă cu cei care nu-și doresc cartea electronică de identitate?

Noua carte electronică de identitate va înlocui treptat, până în august 2031, actuala carte de identitate aflată în circuit din 1997, potrivit termenelor stabilite de Regulamentul (UE) 1157/2019, care a intrat în vigoare în data de 2 august 2021.

Românii vor putea opta pentru o carte simplă de identitate și după data de 2 august 2031, însă doar ca act de identitate la nivel național.

Prezent în luna august 2021 la Cluj, la evenimentul de lansare a proiectului pilot al CEI, Cătălin Giulescu, directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor (DEPABD), a explicat ce se întâmplă cu cei care nu-și doresc cartea electronică de identitate și care ar fi beneficiile acesteia.

El a spus că românii vor putea opta pentru o carte simplă de identitate și după data de 2 august 2031, însă doar ca act de identitate la nivel național.

 • Legislația în vigoare astăzi prevede posibilitatea cetățeanului să opteze pentru această carte electronică de identitate cu suport electronic de stocare ori pentru o carte simplă de identitate fără suport de stocare, pe același format, dar fără niciun fel de inserție.
 • Diferența este deosebită dintre ele. Prima, cartea de identitate fără suport electronic de stocare, îți permite doar să te identifici, deci este doar act de identitate.
 • Următoarea – cartea electronică de identitate – îți permite să te identifici, să călătorești în spațiul UE și în statele care permit călătorii în baza acestui act de identitate, îți permite să te autentific în acest moment în sistemul Casei naționale de asigurări de Sănătate și într-un viitor foarte apropiat în interfețele administrației publice locale sau centrale oriunde te-ai afla pe acest glob.
 • Cei care vor opta pentru cartea de identitate simplă vor putea să călătotească în baza pașaportului electronic.
 • Dreptul la liberă circulație poate fi exercitat în baza pașaportului sau în baza actualului document de călătorie până la expirarea acestuia, dar nu mai târziu de 2 august 2031.
 • Începând din 2 august 2031 doar cu documentele electronice se poate circula, indiferent că vorbim de pașaport electronic sau de cartea electronică de identitate, a precizat atunci directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor (DEPABD).
Încarcă mai mult
Load More In Social
Comments are closed.

Vezi Și

”Austeritate”, angajații din Casele de Pensii își suspendă protestul, după ce guvernanții au decis creșterea salariilor acestora

Protestul angajaților din Casele de Pensii se suspendă! Guvernanții au decis să le crească…